พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLS แท็ค: การใช้ GDP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).