พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLS แท็ค: ถ่านหิน

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา 109 recent views

    การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา ได้แก่ โรงไฟฟ้า กฟผ. IPP SPP และอุตสาหกรรม
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
  • การนำเข้าถ่านหิน 116 recent views

    การนำเข้าถ่านหินจำแนกตามประเภทของถ่านหิน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).