พบ 3 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การใช้ พลังงานขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
 • การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 157 recent views

  ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
 • ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 89 recent views

  ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และพลังงานหมุนเวียน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
 • การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหัวประชากร 88 recent views

  สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อจำนวนประชากร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).