พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การใช้ ค่าใช้จ่าย พลังงานขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
  • ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 113 recent views

    ค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และพลังงานหมุนเวียน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).