พบ 2 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การใช้ ลิกไนต์

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตและการใช้ลิกไนต์ 130 recent views

    การผลิตและการใช้ลิกไนต์ตามแหล่งผลิต เช่น แม่เมาะ และแหล่งอื่นๆ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
  • การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา 109 recent views

    การใช้ลิกไนต์และถ่านหินจำแนกรายสาขา ได้แก่ โรงไฟฟ้า กฟผ. IPP SPP และอุตสาหกรรม
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).