พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: สาขา ก๊าซธรรมชาติ

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 97 recent views

    การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ได้แก่ ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรม และ NGV
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).