พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ไฟฟ้า การส่งออก

กรองผลลัพธ์
  • การส่งออกไฟฟ้า 87 recent views

    ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 มีนาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).