ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เป็นข้อมูลเปิดเผย
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ ค.ศ.2007
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ ค.ศ.2022
การจัดจำแนก อื่นๆ
เชื้อเพลิง
หน่วยวัด ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 มีนาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 มีนาคม 2565
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564